Regulamin obowiązujący przy wynajmie

CO TRZEBA WIEDZIEĆ:
 • surowo zabronione jest chodzenie w mieszkaniu w butach narciarskich, jak i przechowywanie tam sprzętu narciarskiego. Dlatego też wszystko musi być pozostawione w przechowalni nart, w przeciwnym razie kaucja nie zostanie zwrócona;
 • w momencie wyjazdu apartament musi zostać opuszczony nie później niż do godziny 9:00, aby umożliwić naszym pracownikom posprzątanie go. Późniejszy wyjazd spowoduje utratę depozytu;
 • system ogrzewania automatycznie włącza się, i wyłącza po osiągnięciu ustawionej temperatury;
 • zaleca się natychmiastowe zgłoszenie nieprawidłowości działania ogrzewania, i ewentualnych uszkodzeń spowodowanych z winy klienta.
 • w żadnym wypadku nie wolno umieścić większej ilości osób, niż ta, która została podana podczas rezerwacji.
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, PRZED OPUSZCZENIEM APARTAMENTU, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY:
 • światła i urządzenia elektryczne są wyłączone, a obok lub nad płytą grzejną, nie znajdują się żadne przedmioty, mogące spowodować pożar;
 • wszystkie okna zostały dobrze zamknięte;
 • zamknięte zostały też wszystkie kurki, aby uniknąć ewentualnego zalania mieszkania.
KIEDY ZNAJDUJECIE SIĘ W APARTAMENCIE, PROSIMY WAS O:
 • nie umieszczanie gorących garnków na powierzchniach, mogących się zapalić, lub powodujących pozostawienie na nich trwałych uszkodzeń;
 • nie wkładanie metalowych przedmiotów do kuchenki mikrofalowej, co może spowodować spalenie się urządzenia, i trwałe uszkodzenie ciała;
 • używanie tylko odpowiednich tabletek w zmywarce, i żadnego innego rodzaju detergentu; zgodnie z ustawą nr 13 art. 51 zabrania się palenia wewnątrz mieszkania;
 • nie przemeblowywanie lokalu, ze względu na możliwość uszkodzenia podłóg i ścian;
 • uszanowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00 i nie przeszkadzanie innym lokatorom;
 • nie wrzucanie do toalety żadnych przedmiotów, mogących zablokować toaletę.
PRZED OPUSZCZENIEM APARTAMENTU, PROSIMY WAS O:
 • pozbycie się wszystkich, niewykorzystanych produktów spożywczych, umycie piekarnika, i lodówki, zostawiając otwarte drzwi;
 • posprzątanie kuchni, zmycie naczyń i wyrzucenie śmieci;
 • zamknięcie okien; zamknięcie mieszkania i zwrócenie klucza do naszego biura na adres Via Saroch 1688; (w przypadku utraty klucza lub jego zagubienia, klient ponosi opłatę w wysokości € 30,00 za każdy komplet kluczy).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Jeśli klient uszkodził mienie prywatne agencji to, klient ponosi odpowiedzialność za szkody, w wyniku czego nie dostanie zwrotu depozytu.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w miejscach ogólnodostępnych.

Apartamenty mogą być zajmowane tylko przez osoby zgłoszone (dzieci są liczone jako osoby dorosłe). Jeśli jest więcej osób niż podanych przy rezerwacji, właściciel lokalu ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowej osoby, lub pobrać dodatkową opłatę. Bezpośrednie negocjacje już na miejscu pomiędzy klientem, a właścicielem lokalu nie są dozwolone.

KAUCJA PREWENCYJNA:
Cały depozyt zostanie zwrócony, tylko po wcześniejszym sprawdzeniu przez właściciela apartamentu na krótko przed wyjazdem. Klient musi mieć też na uwadze odpowiedzialność za wynajęty lokal, jak również mieć świadomość o kosztach poniesionych za wyrządzone szkody. Opuszczając apartament, należy pozostawić go dokładnie w identycznym stanie jak w momencie przyjazdu. Całkowity depozyt zabezpieczający zostanie w pełni zwrócony klientowi w dniu wyjazdu, tylko, jeśli wynik sprawdzenia przez właściciela będzie pozytywny.
W przypadku wybrania pakietu bez sprzątania końcowego apartamentu, klient sam musi uporządkować mieszkanie: posprzątać w kuchni, zostawić czystą i pustą lodówkę, umyć naczynia, zdjąć pościel i ręczniki (zostawić je w jednym miejscu np. w łazience), wynieść wszystkie śmieci do kontenerów na zewnątrz. Nie dostosowanie się do tych wymagań, grozi utratą kaucji prewencyjnej.
Dziękujemy Państwu za współpracę, korzystając z okazji, życzymy udanych i emocjonujących wakacji, pełnych relaksu i zabawy. Przypominamy, że w razie potrzeby, jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu +39 0342 996983